Cennik biletów

Poniższe ceny dotyczą tylko i wyłącznie zorganizowanych przewozów w granicach administracyjnych miasta Radomia.
 


Podstawa prawna: uchwała nr 289/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z 24.11.2003 (z późniejszymi zmianami).


Cennik obowiązuje od 20 czerwca 2005 roku do odwołania

RODZAJ BILETU

CENA W ZŁOTYCH

normalny

ulgowy ustawowy

ulgowy gminny

Bilet jednorazowy 1,80 0,90 1,00
Karnet 10-przejazdowy 14,60 7,30 8,00
Bilet miesięczny na jedną linię 50,00 25,00 28,00
Bilet miesięczny na dwie linie 56,00 28,00 31,00
Bilet miesięczny na wszystkie linie 70,00 35,00 39,00
Bilet okresowy 30-dniowy imienny 
na jedną linię
52,00 26,00 29,00
Bilet okresowy 30-dniowy imienny 
na dwie linie
58,00 29,00 32,00
Bilet okresowy 30-dniowy imienny 
na wszystkie linie
72,00 36,00 40,00
Bilet okresowy 15-dniowy imienny 
na jedną linię
26,00 13,00 15,00
Bilet okresowy 15-dniowy imienny 
na dwie linie
29,00 14,50 16,00
Bilet okresowy 15-dniowy imienny 
na wszystkie linie
36,00 18,00 20,00
Bilet okresowy 5-dniowy imienny (poniedziałek-piątek) 18,00 9,00 10,00
Bilet 30-dniowy na okaziciela 80,00 40,00 44,00
Bilet 15-dniowy na okaziciela 42,00 21,00 23,00
Bilet 7-dniowy na okaziciela 23,00 11,50 13,00
Bilet jednodniowy na okaziciela 5,60 2,80 3,00

 

OPŁATY DODATKOWE

Za przejazd bez ważnego biletu 90,00 zł
Za przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgi 72,00 zł
Za przewóz bez ważnego biletu wózka, bagażu lub psa 36,00 zł

Powyższe opłaty uiszczone kontrolerowi lub w ciągu siedmiu dni ulegają obniżeniu o 25 %

Za dowóz na Policję 270,00 zł
Opłata manipulacyjna 7,20 zł
Za bilet o wartości nominalnej kupiony u kierowcy 0,30 zł
Wyrobienie wkładki do biletu miesięcznego 1,50 zł

 Poniższe ceny dotyczą biletów komunikacji zbiorowej poza granicami administracyjnymi miasta Radomia
(na liniach 6, 8, 23, 24, 26, 27).


Podstawa prawna: uchwały rad gmin powiatu radomskiego


Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku do odwołania

RODZAJ BILETU

CENA W ZŁOTYCH

normalny ulgowy ustawowy ulgowy szkolny*
Bilet jednorazowy w jednej strefie 2,70 1,35 ---
Bilet jednorazowy przez dwie strefy 3,60 1,80 ---
Bilet okresowy 30-dniowy w jednej strefie 71,00 35,50 37,00
Bilet okresowy 30-dniowy przez dwie strefy 87,00 43,50 45,00

* Bilet szkolny jest ważny wyłącznie z aktualną legitymacją szkolną.
Bilety na strefy podmiejskie są ważne również w strefie miejskiej danej linii.

 

Strona główna | Rozkłady | Przepisy | Bilety | Cennik | Rozrywka | Linki | Kontakt