Rodzaje biletów

 Jednorazowe, normalne, ulgowe gminne i ulgowe ustawowe (obowiązujące w granicach administracyjnych miasta Radomia); normalne i ulgowe ustawowe (obowiązujące poza granicami administracyjnymi miasta Radomia);

Karnety 10-przejazdowe, normalne, ulgowe gminne i ulgowe ustawowe (obowiązujące w granicach administracyjnych miasta Radomia);

Bilety miesięczne i okresowe:

- bilet imienny miesięczny na jedną linię, normalny, ulgowy gminny i ulgowy ustawowy (obowiązujący w granicach administracyjnych miasta Radomia), uprawnia do przejazdów daną linią we wszystkie dni miesiąca;

- bilet imienny miesięczny na dwie linie, normalny, ulgowy gminny i ulgowy ustawowy (obowiązujący w granicach administracyjnych miasta Radomia), uprawnia do przejazdów danymi liniami we wszystkie dni miesiąca;

- bilet imienny miesięczny na wszystkie linie, normalny, ulgowy gminny i ulgowy ustawowy (obowiązujący w granicach administracyjnych miasta Radomia), uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami we wszystkie dni miesiąca;

- bilet imienny okresowy na jedną linię, normalny, ulgowy gminny i ulgowy ustawowy (obowiązujący w granicach administracyjnych miasta Radomia), uprawnia do przejazdów daną linią w okresie ważności biletu;

- bilet imienny okresowy na dwie linie, normalny, ulgowy gminny i ulgowy ustawowy (obowiązujący w granicach administracyjnych miasta Radomia), uprawnia do przejazdów danymi liniami w okresie ważności biletu;

- bilet imienny okresowy na wszystkie linie, normalny, ulgowy gminny i ulgowy ustawowy (obowiązujący w granicach administracyjnych miasta Radomia), uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami w okresie ważności biletu;

- bilet imienny okresowy strefowy, normalny, ulgowy ustawowy i ulgowy szkolny (obowiązujący poza granicami administracyjnymi miasta Radomia), uprawnia do przejazdów w określonej strefie taryfowej w okresie ważności biletu;

- bilet imienny okresowy na wszystkie linie od poniedziałku do piątku, normalny, ulgowy gminny i ulgowy ustawowy (obowiązujący w granicach administracyjnych miasta Radomia), uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami w okresie ważności biletu, to znaczy od poniedziałku do piątku włącznie;

- bilet okresowy sieciowy na okaziciela, normalny, ulgowy gminny i ulgowy ustawowy (obowiązujący w granicach administracyjnych miasta Radomia), uprawnia do przejazdów wszystkimi liniami w okresie ważności biletu;

Strona główna | Rozkłady | Przepisy | Bilety | Cennik | Rozrywka | Linki | Kontakt